Day

April 5, 2017

23 ปี แห่งการจากไปอย่างมีเงื่อนงำของ Kurt Cobain !

///
Comments are Off
5 เมษายน ปี 1994, Kurt Cobain จบชีวิตตัวเองด้วยปืนลูกซองที่บ้านของเขาใน Seattle ด้วยวัย 27 ปี  แม้ว่าทางตำรวจจะระบุแน่ชัดว่านี่เป็นการฆ่าตัวตาย แต่กลุ่มนักทฤษฎีสมรู้ร่วมคิดยังคงชี้ไปที่การมีส่วนรู้เห็นด้วยของภรรยาของ Kurt ด้วยนั้นก็คือ Courtney Love  รายงานว่าศพของ Cobain มาถูกค้นพบในอีก 3 วันถัดว่า...
Read More