Day

June 28, 2017

GIBSON SG ที่ตอนแรกเกือบได้ชื่อ “Les paul รุ่นใหม่” แต่…. ส่วน ANGUS YOUNG เกี่ยวอะไรด้วย? (ตอนที่ 1)

///
Comments are Off
SG (Solid Guitar) หรือ “กีตาร์เขาควาย” ตามท่ี ถูกเรียกในบ้านเรา (ฟังดูไทยๆ ดีจัง… ) เป็นกีตาร์ ท่ี Gibson เร่ิมผลิตออกจําหน่ายตั้งแต่ปี 1961 เพื่อแข่งกับ Fender Stratocaster ซึ่งได้รับความ นิยมจากนักกีตาร์เป็นอย่างมาก ด้วยน้ําหนักที่เบากว่า รูปทรงท่ีทำใหผู้เล่นรู้สึกกระชับมือมากกว่า...
Read More